Kérdése van? Hívjon minket! +36706203255

Dr. Józsa Miklós fajtái

Dr. Józsa Miklós és az által nemesített növények bemutatása.

Dr. Józsa Miklós Magyarországon és Európában szakmai körökben ismert és elismert növénynemesítő, akinek a nevéhez 20-25 ma is termesztésben levő fajta kötődik. Munkája során a növények esztétikai megjelenésén túl az öklógiai szempontokat, a felhasználás, fenntartás igényeit, a növényegészségügyi problémákat és a termesztés lehetőségeit is maximálisan figyelembe vette.

1938-ban született Kisbucsán, egy kis zalai faluban. Fertődön, a technikum Kertészeti Tagozatát kitűnő eredménnyel végezte el. Tanulmányait a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán folytatta, majd a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéken tanársegéd lett, témája a tulipán és gladiólusz fajtagyűjtemény gondozása és bővítése volt.

 

A kezdetek

1964-ben a szombathelyi Kertészeti és Parképítő Vállalatnál helyezkedett el, mint a parképítő részleg vezetője. Első munkái között Bükfürdő alapfásítását irányította, részt vett a kőszegi Jurisics vár környezetének helyreállítási munkálataiban. 1965-ben 9 hónapon át Berlinben, a város Kertészeti Vállalatánál dolgozott, minden hónapban más-más üzemrészben. Hasznos üzem- és munkaszervezési tapasztalatokat szerzett, valamint magabiztos német nyelvtudást.

Visszatérve 1967-tól a vállalat herényi telephelyére került telepvezetőnek - Herény ma már Szombathellyel egybeépült. A kertben már 1920-as évek óta faiskola működött, de az üvegházban szegfű, muskátli, aszparágusz és némi zöldség termelése is volt. A herényi kertből céltudatos és kitartó munkával Európában jegyzett faiskolai üzem lett. Dr. Józsa Miklós vezetésével 15 év alatt széles fajta- és méretválasztékú növényállomány állt a felhasználók rendelkezésére. A faiskola mérete 85 hektárról 200 hektárra nőtt. Az újdonságok, a külföldi és a hazai fajták iránt megnőtt a lakossági érdeklődés, a városfejlesztések parkosítási igénye mellett az export piacokon is megismerték a szombathelyi faiskolát, amely 1990-től Prenor Kft-ként működik tovább.

Szakmai munkássága

Édesapánk a faiskolai munka során mindvégig törekedett a termesztés technológiai megújítására, szakmai kísérleteit tudományos megalapozottsággal végezte, dokumentálta. Az 1970-es években kidolgozta a fenyők téli dugványozásának technológiáját, 1973-ban doktori disszertációt írt „A fenyők nyári oltása” címmel. Ebben a dolgozatban foglalta össze azt a kutató munkát, amellyel a termelés folyamán adódó munkacsúcsokat tompítani lehetett. A fenyőoltás nagy kézimunka igényű, nagy értéket képező tevékenység volt, igazi szakmai kihívás.

Emellett adaptálta és kidolgozta a pikkelylevelű fenyők dugványozásának technológiáját, így a vállalat nagy mennyiségű szaporítóanyagot állított elő, megalapozva a Chamaecyparis, Juniperus és Thuja fajták elterjedését Magyarországon.

A mezőgazdasági tudományok kandidátusi fokozatát 1988-ban a „A díszfaiskolai termesztés műszaki és technológiai fejlesztése” című értekezésével szerezte meg. Ebben leírta a Szombathelyi Kertészeti és Parképítő Vállalatnál végzett iskolázott, koros fák nevelésében szerzett tapasztalatait, kitekintéssel a hazai és külföldi termelés akkori állapotára, valamint a hazai szabadföldi termesztés fejlesztéséhez is irányt mutatott.

Tudományos munkája elismeréseként meghívták a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságába. Dr. Józsa Miklóst 70. születésnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia kistermében konferenciával egybekötött ünnepségen köszöntötte a szakma.

Édesapánk a napi munkavégzés mellett fontosnak tartotta a tágabb szakmai érdekképviseleti munkában való részvételt. A rendszerváltozás időszakában a hazai díszfaiskolai ágazat megerősödött, ennek összefogására kezdeményezte a nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének megalakítását, amely 1990-ben 43 taggal indult. A létszám folyamatosan növekedett,1998-ig már 164 tag lépett be. Az egyesület szervezésében minden évben jelentős külföldi üzemekbe jutott el a tagság, ahol komoly szakmai tapasztalatokat szerezhettek és a közös utazáson egymást is jobban megismerhették.

Dr. Józsa Miklós kezdeményezésével 1994-től minden év őszén, immár 26. alkalommal rendezi meg az egyesület a Faiskolai Börzét, a jelentős faiskolai szakmai kiállítást Szombathelyen hazai és a külföldi partnerek részvételével.

Tevékenyen részt vett a Dísznövény Szövetség létrehozásában. Az 1990-ben a 60 tag - köztük az egyesületek, kutatóintézetek, iskolák - az egész ország dísznövény termesztését képviselték. Megalakult a Magyar Kertészeti Tanács, amelynek elnökségi tagja volt. Sokéven keresztül részt vett az Országos Fajtaminősítő Tanács bizottságának munkájában, a Magyar Agrárkamara Vas megyei szervezete kertészeti szakosztályának elnöke volt 5 éven keresztül.

Minden faiskolát az határoz meg elsősorban, hogy milyen fajokat, fajtákat termeszt.

A Prenor Kft-nél eltöltött 32 év alatt nagy figyelmet és munkát fordított új fajták hazai szelekciójára és a honosításokra is. Folyamatosan figyelemmel kísérte a külföldi újdonságokat, azokból válogatta ki a hazai termesztés és felhasználás igényeinek és lehetőségeinek megfelelő fajtákat.

Nemesítései

A nemesítési munkájában nagyon szigorú volt. Az nem volt számára elég, hogy a növény legyen szebb és jobb, mint a társai, kiemelten fontos volt, hogy legyen a termesztéstechnológiája gazdaságos, várostűrése kiváló, a fenntartása egyszerű. A lombos fák szelekciójában a kislevelű és az ezüsthárs, az örökzöld cserjék közül a babérmeggyek kapták a legnagyobb hangsúlyt.

A nemesítési munkát nyugdíjba vonulása után otthoni körülmények között is folytatta.

A babérmeggy fajták szelekciójánál a rozsdavörösen fakadóakat emelte ki, ennek eredménye lett a Prunus laurocerasus 'Kleopatra', 'Antonius', 'Ani', 'Zita' fajták, amelyek az európai piacon sikeresen elterjedtek, védett fajták.

Az Acer palmatum fajtasorban, a 'Paprika' és 'Remény' fajták a kontinentális klíma meleg nyarain vizsgáztak eredményesen a piros lombszín megtartásában.

Értékesítési adatok alapján a Cotinus coggyria 'Lilla' törpe növésével, piros levélzetével, szép termésdíszével a legsikeresebb védett fajtája, széles körű elismeréssel szerepel az európai piacon.

A Prunus tenella 'Kati', 'Pipacs' és 'Natasa' régi nagy kedvencei voltak.

A lombos fa szelekciók közül ki kell emelni a Magnolia kobus 'Hajnal' és 'Pink April' fajtákat, a Parrotia persica 'Október', a Platanus acerifolia 'Palóc', a Tilia tomentosa 'Professzor Domokos' fajtákat.

A fenyőfélék közül a tiszafa szelekcióját nagyon fontosnak tartotta, 1993-ban a Prenor faiskolájában 9 fajtajelölt volt, Ebből a sorból került ki a 'Baccatin', a 'Sonata', a 'JuLa' és a 'Zöld' nevű fajta.

A Larix decidua 'Puli' már 1987-ben, a Picea pungens 'Balaton' 2002-ben került faiskolai forgalomba.

Fában, fenyőben, cserjében még számos fajtajelölt őrzi a munkáját, amelyeknek értékelése és termesztése jelentős feladat a családja számára.

Édesanyánk, Dr. Józsa Miklósné, Moldvay Julianna férje tiszteletére egy Emlékkönyvet állított össze 2017-ben, amelyben barátok és munkatársak írtak a közös élményekről és munkáról. A könyv nemcsak megemlékezés, de részletes bemutatása a hazai faiskolai termesztés és a Prenor Kft. mintegy 40 éves tevékenységének.

Édesapánk, Dr. Józsa Miklós azon szerencsés emberek közé tartozott, akik életük folyamán megtapasztalhatták a kreatív alkotás örömét. Szeretett dolgozni, szinte minden gondolata a szakmához kapcsolódott. Tetteinek mozgatórugója volt, hogy a magyarországi faiskolai termesztés meghatározó legyen az európai piacon, legyenek olyan fajtáink, amelyek a hozzánk hasonló éghajlati viszonyok között bárhol a világban helytállnak. Emellett sosem feledkezett meg azokról az emberekről sem, akik ebben a nehéz, de gyönyörű szakmában dolgoznak. Sokat tett azért, hogy munkájuk megbecsült legyen, és ez tisztességes megélhetést biztosítson számukra.

Emlékét szeretettel őrizzük és kertészetemben minden tudásommal igyekszem a ránk hagyott örökségét ápolni és tovább vinni.

Egy kis kedv csinálónak említem meg itt, hogy az évelőkkel a fajtái nagyon jól társíthatóak, hogy csak az egyik kedvencét a Prunus tenella-t említsem, akár egy kisebb évelőágyás gyönyörű központi növényeként biztos vagyok benne, hogy sok kertbarátnak szerez hosszú éveken át örömet.

Aki érdeklődik a fajtái iránt, akár a Folly Arborétumban is megtalálja őket vagy természetesen nálunk a kertészetben, ahol szeretettel látok minden kedves érdeklődőt.

Őszinte tisztelettel:

Józsa Katalin


13termék