Dr. Józsa Miklós fajtái - Innoflora Kertészet Szombathely - Józsa Katalin


Dr. Józsa Miklós fajtái

Dr. Józsa Miklós fajtái

Dr. Józsa Miklós és az által nemesített növények bemutatása.

Dr. Józsa Miklós Magyarországon és Európában szakmai körökben ismert és elismert növénynemesítő, akinek a nevéhez 20-25 ma is termesztésben levő fajta kötődik. Munkája során a növények esztétikai megjelenésén túl az öklógiai szempontokat, a felhasználás, fenntartás igényeit, a növényegészségügyi problémákat és a termesztés lehetőségeit is maximálisan figyelembe vette. 

1938-ban született Kisbucsán, egy kis zalai faluban. Fertődön, a technikum Kertészeti Tagozatát kitűnő eredménnyel végezte el. Tanulmányait a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán folytatta, majd a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéken tanársegéd lett, témája a tulipán és gladiólusz fajtagyűjtemény gondozása és bővítése volt.

 

 

A kezdetek

1964-ben a szombathelyi Kertészeti és Parképítő Vállalatnál helyezkedett el, mint a parképítő részleg vezetője.  Első munkái között Bükfürdő alapfásítását irányította, részt vett a kőszegi Jurisics vár környezetének helyreállítási munkálataiban. 1965-ben 9 hónapon át Berlinben, a város Kertészeti Vállalatánál dolgozott, minden hónapban más-más üzemrészben. Hasznos üzem- és munkaszervezési tapasztalatokat szerzett, valamint magabiztos német nyelvtudást.

Visszatérve 1967-tól a vállalat herényi telephelyére került telepvezetőnek - Herény ma már Szombathellyel egybeépült. A kertben már 1920-as évek óta faiskola működött, de az üvegházban szegfű, muskátli, aszparágusz és némi zöldség termelése is volt. A herényi kertből céltudatos és kitartó munkával Európában jegyzett faiskolai üzem lett. Dr. Józsa Miklós vezetésével 15 év alatt széles fajta- és méretválasztékú növényállomány állt a felhasználók rendelkezésére. A faiskola mérete 85 hektárról 200 hektárra nőtt. Az újdonságok, a külföldi és a hazai fajták iránt megnőtt a lakossági érdeklődés, a városfejlesztések parkosítási igénye mellett az export piacokon is megismerték a szombathelyi faiskolát, amely 1990-től Prenor Kft-ként működik tovább.

Szakmai munkássága

Édesapánk a faiskolai munka során mindvégig törekedett a termesztés technológiai megújítására, szakmai kísérleteit tudományos megalapozottsággal végezte, dokumentálta.  Az 1970-es években kidolgozta a fenyők téli dugványozásának technológiáját, 1973-ban doktori disszertációt írt „A fenyők nyári oltása” címmel. Ebben a dolgozatban foglalta össze azt a kutató munkát, amellyel a termelés folyamán adódó munkacsúcsokat tompítani lehetett. A fenyőoltás nagy kézimunka igényű, nagy értéket képező tevékenység volt, igazi szakmai kihívás. 

Emellett adaptálta és kidolgozta a pikkelylevelű fenyők dugványozásának technológiáját, így a vállalat nagy mennyiségű szaporítóanyagot állított elő, megalapozva a Chamaecyparis, Juniperus és Thuja fajták elterjedését Magyarországon.

 A mezőgazdasági tudományok kandidátusi fokozatát 1988-ban  a  „A díszfaiskolai termesztés műszaki és technológiai fejlesztése” című értekezésével szerezte meg.  Ebben leírta a Szombathelyi Kertészeti és Parképítő Vállalatnál végzett iskolázott, koros fák nevelésében szerzett tapasztalatait, kitekintéssel a hazai és külföldi termelés akkori állapotára, valamint a hazai szabadföldi termesztés fejlesztéséhez is irányt mutatott.  

Tudományos munkája elismeréseként meghívták a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságába. Dr. Józsa Miklóst 70. születésnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia kistermében konferenciával egybekötött ünnepségen köszöntötte a szakma.

Édesapánk a napi munkavégzés mellett fontosnak tartotta a tágabb szakmai érdekképviseleti munkában való részvételt. A rendszerváltozás időszakában a hazai díszfaiskolai ágazat megerősödött, ennek összefogására kezdeményezte a nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületének megalakítását, amely 1990-ben 43 taggal indult. A létszám folyamatosan növekedett,1998-ig már 164 tag lépett be. Az egyesület szervezésében minden évben jelentős külföldi üzemekbe jutott el a tagság, ahol komoly szakmai tapasztalatokat szerezhettek és a közös utazáson egymást is jobban megismerhették.

Dr. Józsa Miklós kezdeményezésével 1994-től minden év őszén, immár 26. alkalommal rendezi meg az egyesület a Faiskolai  Börzét, a  jelentős faiskolai szakmai kiállítást Szombathelyen hazai és a külföldi partnerek részvételével.

Tevékenyen részt vett a Dísznövény Szövetség létrehozásában. Az 1990-ben a 60  tag – köztük az egyesületek, kutatóintézetek, iskolák - az egész ország dísznövény termesztését képviselték. Megalakult a Magyar Kertészeti Tanács, amelynek elnökségi tagja volt.  Sok éven keresztül részt vett az Országos Fajtaminősítő Tanács bizottságának munkájában, a Magyar Agrárkamara Vas megyei szervezete kertészeti szakosztályának elnöke volt 5 éven keresztül.

Minden faiskolát az határoz meg elsősorban, hogy milyen fajokat, fajtákat termeszt.

A  Prenor Kft-nél eltöltött 32 év alatt nagy figyelmet és munkát fordított új fajták hazai szelekciójára és a honosításokra is. Folyamatosan figyelemmel kísérte a külföldi újdonságokat, azokból válogatta ki a hazai termesztés és felhasználás igényeinek és lehetőségeinek megfelelő fajtákat.

Nemesítései

A nemesítési munkájában nagyon szigorú volt. Az nem volt számára elég, hogy a növény legyen szebb és jobb, mint a társai, kiemelten fontos volt, hogy legyen a termesztéstechnológiája gazdaságos, várostűrése kiváló, a fenntartása egyszerű. A lombos fák szelekciójában a kislevelű és az ezüsthárs, az örökzöld cserjék közül a babérmeggyek kapták a legnagyobb hangsúlyt.

A nemesítési munkát nyugdíjba vonulása után otthoni körülmények között is folytatta.

A babérmeggy fajták szelekciójánál a rozsdavörösen fakadóakat emelte ki, ennek eredménye lett a Prunus laurocerasus 'Kleopatra',  'Antonius',  'Ani', 'Zita' fajták, amelyek az európai piacon sikeresen elterjedtek, védett fajták.

Az Acer palmatum fajtasorban, a 'Paprika' és 'Remény' fajták a kontinentális klíma meleg nyarain vizsgáztak eredményesen a piros lombszín megtartásában.

Értékesítési adatok alapján a Cotinus coggyria 'Lilla' törpe növésével, piros levélzetével, szép termésdíszével a legsikeresebb védett fajtája, széles körű elismeréssel szerepel az európai piacon.

 A Prunus tenella 'Kati', 'Pipacs' és 'Natasa'’ régi nagy kedvencei voltak.

A lombos fa szelekciók közül ki kell emelni a Magnolia kobus 'Hajnal' és 'Pink April' fajtákat, a Parrotia persica 'Október', a Platanus acerifolia 'Palóc', a Tilia tomentosa 'Professzor Domokos' fajtákat.

A fenyőfélék közül a tiszafa szelekcióját nagyon fontosnak tartotta, 1993-ban a Prenor faiskolájában 9 fajtajelölt volt, Ebből a sorból került ki a 'Baccatin', a 'Sonata’, a 'JuLa' és a 'Zöld' nevű fajta.

A Larix decidua 'Puli' már 1987-ben, a Picea pungens  'Balaton' 2002-ben került faiskolai forgalomba.

Fában, fenyőben, cserjében még számos fajtajelölt őrzi a munkáját, amelyeknek értékelése és termesztése jelentős feladat a családja számára.

Édesanyánk, Dr. Józsa Miklósné, Moldvay Julianna férje tiszteletére egy Emlékkönyvet állított össze 2017-ben, amelyben barátok és munkatársak írtak a közös élményekről és munkáról. A könyv nemcsak megemlékezés, de részletes bemutatása a hazai faiskolai termesztés és a Prenor Kft. mintegy 40 éves tevékenységének.

Édesapánk, Dr. Józsa Miklós azon szerencsés emberek közé tartozott, akik életük folyamán megtapasztalhatták a kreatív alkotás örömét.  Szeretett dolgozni, szinte minden gondolata a szakmához kapcsolódott. Tetteinek mozgatórugója volt, hogy a magyarországi faiskolai termesztés meghatározó legyen az európai piacon, legyenek olyan fajtáink, amelyek a hozzánk hasonló éghajlati viszonyok között bárhol a világban helytállnak. Emellett sosem feledkezett meg azokról az emberekről sem, akik ebben a nehéz, de gyönyörű szakmában dolgoznak. Sokat tett azért, hogy munkájuk megbecsült legyen, és ez tisztességes megélhetést biztosítson számukra.

Emlékét szeretettel őrizzük és kertészetemben minden tudásommal igyekszem a ránk hagyott örökségét ápolni és tovább vinni.

 

Egy kis kedv csinálónak említem meg itt, hogy az évelőkkel a fajtái nagyon jól társíthatóak, hogy csak az egyik kedvencét a Prunus tenella-t említsem, akár egy kisebb évelőágyás gyönyörű központi növényeként biztos vagyok benne, hogy sok kertbarátnak szerez hosszú éveken át örömet.  

Aki érdeklődik a fajtái iránt, akár a Folly Arborétumban is megtalálja őket vagy természetesen nálunk a kertészetben, ahol szeretettel látok minden kedves érdeklődőt.

Őszinte tisztelettel: 

Józsa Katalin

 

 

Bővebben...
 

Kiemelt termékek

Új kiskert kollekcióinkMa megtekintett termékek: